شرکت تعاونی شهرآرا با تعداد حدود ۴۰۰۰ عضو که همگی از پرسنل خدوم شهرداری و سازمانهای وابسته به آن می باشند در زمینه‏ های زیر فعالیت می نماید:

۱ – تملک                                                                                       ۲ – بازاریابی و تبلیغات

۳ – تأمین نیروی انسانی و خدمات                                                      ۴ – فضای سبز

۵ – آموزش مجازی                                                                           ۶ – برگزاری نمایشگاهها و همایشها

۷- برگزاری تورهای داخلی                                                                 ۸ – جمع آوری پسماندهای خشک

۹ – دفتر پیشخوان شهرداری                                                             ۱۰- وصول مطالبات شهرداری

۱۱- طرح تحقیقاتی مدیریت پژوهش